775 nye selskaper i Troms og Finnmark - sterk vekst i mars

Ole Hasven, Visma eAccounting

Ole Hasven, Visma eAccounting

Av

Troms og Finnmark fikk en vekst på 7,5 prosent flere nyetablerte selskaper i første kvartal 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

DEL

Til tross for Regjeringens strenge tiltak som trådte i kraft 12. mars, er er veksten i mars på hele 28,6 prosent flere nye selskaper. Det viser fersk statistikk fra Brønnøysundregistrene som Visma har sammenstilt.

– Til tross for en krevende periode for næringslivet, og kanskje spesielt for de aller minste bedriftene, kan vi foreløpig ikke se en dempet etableringstakt for nye selskaper i Troms og Finnmark, sier Ole Hasven, administrerende direktør i Visma eAccounting.

Oppgang i etableringer

775 nye bedrifter og foretak ble etablert i Troms og Finnmark i løpet av årets tre første måneder, en oppgang fra 721 i fjor. Totalt i Norge ble det etablert 20.226 nye selskaper, noe som er 2592 flere enn for samme periode i 2019 og en vekst på 14,7 prosent. Størst vekst kan Nordland og Oslo vise til, med henholdsvis 26 prosent og 24,2 prosent flere nye selskaper.

Uvanlig sterk vekst i nyetableringer etter 12. mars

12. mars i år satte Regjeringen i verk de strengeste tiltakene i Norge i fredstid – noe som også har rammet næringslivet hardt. Foreløpig har det imidlertid ikke lagt en demper på antall nye foretak. I perioden etter Regjeringens tiltak har antall nye foretak skutt i været. Faktisk ble det i Troms og Finnmark etablert hele 28,6 prosent flere foretak i mars i år i forhold til på samme tid i 2019.

– Vi vet at det ligger lang tids planlegging og mye arbeid før etablering av nye selskaper. Derfor forventer vi at en koronaeffekt i form av færre etablerte selskaper først vil slå ut i neste kvartal. Samtidig er det også slik at nedgangstider bidrar til at mange tenker nytt, og at det fostrer nye og innovative løsninger. At mange nå går hjemme tror jeg kan resultere i at flere ønsker å satse på noe helt nytt, sier Hasven.

Tøffe tider for gründere og småbedrifter

Hasven har jobbet med småbedrifter i en årrekke, og han vet hvor krevende det er å drive et lite foretak, selv i en normal økonomisk hverdag.

– Gode rutiner for å sørge for tilstrekkelig likviditet har aldri vært viktigere med dagens svært utfordrende markedssituasjon. Knallhardt fokus på kostnader, sørg for å få inn penger så fort som mulig og reduser varelageret ditt, er tre klare råd fra Visma eAccounting-sjefen til gründere og småbedriftseiere.

Småbedriftene holder Troms og Finnmark i gang

De små og mellomstore bedriftene er svært viktige for Norge, og bedrifter med mindre enn 100 ansatte utgjør hele 99 prosent av alle landets bedrifter og 47 prosent av sysselsettingen i privat sektor. Ifølge tall fra NHO og Menon står bedrifter med mellom 0 og 20 ansatte for 25 prosent av verdiskapingen i privat næringsliv. I Troms og Finnmark arbeider nesten en tredjedel av alle ansatte innen privat næringsliv, i bedrifter med mindre enn 20 ansatte.

– Nå er det viktigere enn noen gang at ikke bare Regjeringen gjennom målrettede tiltakspakker, men også alle som har mulighet, støtter opp om småbedriftene. Sammen skal vi komme gjennom denne vanskelige tiden. Norge blir et fattigere land uten de tilbud, tjenester og innovative løsninger som landets småbedrifter og gründere bidrar med, sier Hasven.

Om bedrifts- og foretaksstatistikken

Statistikken baserer seg på antall nyetablerte enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS) i første kvartal 2020. Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene og sammenstilt og analysert av Visma eAccounting. Visma eAccounting leverer skybasert faktura- og regnskapsprogram til nesten 40.000 gründere, småbedrifter, foreninger og organisasjoner i hele Norge.Artikkeltags