Å besøke Nordkapplatået som fastboende. Hva er egentlig reglene?

Debatten og diskusjonen om Nordkapplatået har pågått en stund, og ser ikke ut til å avta med det første. Men hva er ordningen for lokalbefolkningen i Nordkapp kommune. Hva er det man skal betale, eller ikke betale for. Og hvordan blir det om man tar med seg venner eller slekt opp dit?