Ulike årsaker har skapt et dårligere tilbud enn vi ønsker og forventer. En helg ble fem fly stående på bakken, noe som førte til at flere politikere og meningsdannere forsøkte å maksimere politiske poenger ut av en teknisk feil.

Jeg etterlyser en større edruelighet i debatten. At vi er politisk uenige om luftambulanse skal opereres av sivile flyselskap eller ikke, er som det skal være, men å ta en teknisk feil til inntekt for et politisk syn, blir helt feil.

Jeg har vært yrkesflyger i 22 år, og har erfaring fra hele landet vårt. Jeg har stor respekt for besetningene og teknikerne som holder luftambulansen i gang. Det er krevende å operere på en 800 meter lang flystripe som åpenbart er plassert av lokalpolitikere uten forståelse for flyoperative forhold.

Dersom jeg forstod pressekonferansen til flyselskapet som opererer ambulanseflyene riktig, var det ene flyet satt på bakken som følge av en menneskelig feil, mens de fire andre var satt på bakken som følge av en teknisk feil i girboksen som står mellom motoren og propellen. Disse feilene er hverken unike for flyselskapet Babcock eller flytypen de bruker. At feilen oppstod i august er hverken ukjent eller noe spesielt utfra min erfaring fra andre flyselskaper og flytyper. For sånt skjer med stort sett alle flytyper i alle flyselskaper.

At det kun var fire fly som sto på bakken og ikke samtlige fly, var fordi det kun var på de fire flyene det ble funnet feil. Dersom denne feilen hadde utgjort en risiko for de om bord, eller det var en risiko for at denne feilen er på de øvrige flyene, vil først og fremst flyteknikerne i Babcock sette flyene på bakken. Dette er ansvarsfulle mennesker med yrkesstolthet og integritet. Dersom flyprodusenten mener feilen utgjør en risiko, vil de pålegge samtlige flyselskap i hele verden som opererer denne typen å parkere flyene på bakken. I tillegg overvåker Luftfartstilsynet alt teknikerne til Babcock gjør. Flybransjen har med andre ord mange sikkerhetsnivåer som skal ivareta sikkerheten til alle involverte.

Den tekniske feilen ville sannsynligvis hendt for Lufttransport, dersom de hadde vunnet anbudet – eller for staten dersom de hadde tatt over driften. I anbudet var det krav til et mer moderne fly enn det Lufttransport opererte, så de måtte også kjøpe nye fly dersom de skulle fortsette.

Det er et vesentlig poeng de som utnytter situasjonen for å maksimere sin motstand mot regjeringen glemmer: Dersom staten eller Lufttransport hadde drevet luftambulansen, ville krisen vært langt større enn hva den er i dag. Siden Babcock er del av et stort internasjonalt konsern har de muligheter hverken Lufttransport eller en statlig drevet luftambulanse ville hatt. Babcock flytter fly fra Sverige til Norge for å erstatte flyene som står på bakken. Denne fleksibiliteten hadde ikke Lufttransport da de opererte ambulanseflyene.

Å kreve at Babcock – eller andre, for den del – skal begynne å fly med Lufttransports gamle fly, er ingen quick-fix. Det kan være en mellomlang løsning, men ingen kortsiktig løsning. Babcock må lage dokumentasjon på prosedyrer og teknisk vedlikehold. Dette er tid- og ressurskrevende, og vil ta ressurser bort fra det de gjør nå: å få flyene de har tilbake i luften igjen på en trygg og god måte. I tillegg skal dokumentasjonen godkjennes i Luftfartstilsynet før de gamle flyene kan brukes.

Senterpartiet foreslo for Stortinget at staten skulle overta luftambulansetjenesten, og at kontrakten med Babcock skulle avbrytes. Et slikt forslag var uansvarlig, og ville skapt en virkelig krise. Det ville tatt minst 2-3 år fra et slikt vedtak ble fattet til staten hadde etablert et flyselskap. Denne perioden ville blitt svært urolig ved at Babcock hadde sluttet å omdisponere fly fra Sverige, samtidig som de ville vært i rettssak med staten. En rettssak staten helt åpenbart ville tapt. Forslaget til Sp kunne skapt virkelig store problemer for pasientene i distriktene. Det var bare SV, Rødt og MDG som støttet forslaget.

Det virker som noen kjemper for at Lufttransport skal få tilbake kontrakten. Det kommer ikke til å skje. Dette alternativet vil skape omtrent like store ekstraproblemer for ambulanseberedskapen som forslaget fra Sp.

Utad er det interessegrupper som forsøker å skape et bilde av at regjeringen forholder seg passivt til problemene i luftambulansen. Det kan jeg love er feil: Både regjeringen og vi fra regjeringspartiene på Stortinget har hatt en rekke møter med ledelsen i Babcock hvor vi er tydelige på våre forventninger og krav. Vi legger press på Babcock, men vi snakker med dem direkte, ikke gjennom mediene.

Når nå dagens beredskap med ambulanseflyene ikke er på et akseptabelt nivå for våre innbyggere, har regjeringen satt inn en rekke andre tiltak for å kompensere og ta vare på innbyggernes sikkerhet.

Når nå enkelte forsøker å maksimere politiske poenger ut av en teknisk feil, kan det være greit å minne om at det massive presset som foregår på politiske arenaer og i mediene, er med på å skape ekstra stress for flygere og flyteknikere. Flyteknikerne som arbeider med å få de fire flyene i orden trenger ro til konsentrasjon og fokus. Den samme roen trenger også flygerne. Dette ansvaret deler vi alle, uansett om vi er i regjering eller opposisjon.