Protester mot ambulansebytte, ordførere!

Av

De heftigste diskusjoner er der hvor menneskeliv går tapt, eller vi ser store lidelser. Ambulansesaken rir vestfinnmark som en mare.