Anbudsåpning for Kamøyvær fiskerihavn i dag : - Håper å være igang før jul

Den 11. november er innleveringsfristen for anbudsåpningen på Kamøyvær fiskerihavn. Forskutteringsrammen for tiltaket er på kr. 33.500.000,-