Gå til sidens hovedinnhold

Andre inntak til videregående er klart

697 nye søkere har fått tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Svarfristen er 30. juli.

Søkere som har fått tilbud i andrinntaket må logge seg inn på vigo.no og svare på tilbudet. Inntakskontoret minner om at manglende svar er det samme som å takke nei til plass.

Totalt har 8 348 søkere fått tilbud om videregående opplæring i Troms og Finnmark fylkeskommune. Av disse har 8 032 ungdomsrett. I første inntak hadde 8 285 ungdomsrettssøkere fått tilbud om skoleplass.

Differansen mellom inntakene kan forklares med at søkere har takket ja til læreplass, takket nei til skoleplass, eller fått tilbud om skoleplass i andre fylker, på private skoler, eller ved toppidrettstilbud.

92 prosent av alle søkere med ungdomsrett har kommet inn på sitt første ønske. Dette er en økning sammenliknet med første inntak, hvor 89 prosent kom inn på sitt første ønske.

Ventelister

Selv om mange tilbud har venteliste, er det også enkelte tilbud på Vg2 og Vg3 som har ledige plasser.