Anlegget i Vannfjorden vaskes ned. Nå stenges lokaliteten i tre måneder

Grieg Seafood as sitt oppdrettsanlegg i Vannfjorden i Nordkapp kommune fikk for en tid tilbake påvist ILA-smitte. Dermed måtte all laks slaktes og hele anlegget vaskes ned. Det ble dyrt.