- Ap har angrepet de som peker på feil og mangler som de ønsker å få gjort noe med

Se opptaket fra valgdebatt i Nordkapp kommune.