Arbeidet skal starte opp denne uken

Nå starter arbeidet med den videre utbyggingen av Nordkapp Videregående skole opp igjen. Enda gjenstår endel grunnarbeider.