Vil bekjempe arbeidslivskriminalitet

Av

FrP vil arbeidslivskriminalitet til livs. Et viktig tiltak mot denne typen kriminalitet er A-krimsentre. I dag har Nord-Norge kun et slikt senter, lokalisert i Bodø.