Har søkt om utsettelse på fristen som Arbeidstilsynet har satt

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeidstilsynet følger opp sakene både på rådhuset i Nordkapp og på teknisk etat. Fagforbundet i Nordkapp vil etterlyse en prosess i forbindelse med arbeidsmiljøet om ikke arbeidsgiver tar initiativet selv. Nordkapp kommune har ikke overholdt fristen som Arbeidstilsynet har gitt i en av sakene. og denne har de søkt utsettelse på.