Nordkapp Arbeiderparti forplikter seg til å jobbe for at det etableres boliger for elever og studenter i Nordkapp kommune.

Som eneste videregående skole i Finnmark, kan ikke fylkeskommunen tilby elevhybler for de som ønsker å ta videregående opplæring i Nordkapp. Nordkapp Arbeiderparti mener at elevhybler må kunne tilbys i alle fylkets kommuner der videregående skole finnes.

Den videregående skolen er en viktig kompetansearbeidsplass og skole i kommunen og fylket. Konkurransefortrinnene må være lik for elever som søker seg på videregående skole og da må fylkeskommunen tilby et antall elevhybler knyttet til den videregående skole i Nordkapp. Et elevhjem vil sikre og bidra til sosialpedagogisk oppfølging, trivsel og motivasjon. Per i dag er det et utfordrende leiemarked i Nordkapp som fører til høye leiepriser for elevene. I sum vil et elevhjem gi et mer solid og forutsigbart tilbud til borteboere ved Nordkapp videregående skole står det i årsmøteuttalelsen.

Nordkapp Arbeiderpartiet skal starte arbeidet med å gå i dialog med fylkeskommunen for at et elevhjem etableres i Nordkapp kommune.

Uttalelsen er sendt til Troms og Finnmark Fylkeskommune, Nordkapp kommune, Finnmark Arbeiderparti og media.