- Vi må ha mer fokus på miljøspørsmål

Linda Hansen er engasjert i miljøspørsmål og hun er opptatt spesielt av forsøpling i nærmiljøet vårt. Hun skulle ønske at våre lokale avfallshåndteringsselskaper kunne ha et større fokus på kildesortering, enn det man har i dag.