Avlyser Damenes aften: - Vi ønsker å være føre var

Damenes aften er en årlig tradisjon i Honningsvåg. Denne arrangeres av medlemsbutikkene til Honningsvåg Handels og Industriforening (HHI). I år blir denne utsatt.