Styret i Fotballgruppa skriver på HT&IF sine egne nettsider at den tradisjonsrike Romjulsturneringen, eller Infra Nord Cup, ikke blir avviklet i år.

De skriver at man har sett på ulike varianter av arrangement, blant annet en turnering uten publikum, men er ikke kommet frem til en løsning som ivaretar smittevernhensynet på en tilfredsstillende måte.

De forteller at dette er som et føre-var prinsipp i samråd med smittevernlege i Nordkapp kommune.

De begrunner dette med at det ofte er tilreisende blant både publikum og spillere på denne turneringen, og det vil derfor være mange folk samlet i idrettshallen under dette arrangementet.

Styret forteller at beslutningen om å avlyse turneringen er gjort for å begrense eventuell smitte så godt det lar seg gjøre.

Styret i Fotballgruppa satser på å komme sterkere tilbake neste år.