Avslo løyvesøknaden til Scandic

Scandic har søkt om nytt løyve for innkreving av adkomstavgift til Nordkapplatået. Saken ble behandlet av kommunestyret i dag.