Barentssamarbeidet: – Visumfrihet er vår største utfordring

Fylkesvareordfører Tarjei Jensen Bech ga over Finnmarks lederskap i Barentssamarbeidet til Västerbotten i Sverige. Han håper det blir enklere og krysse grenser for utvikling av vekst i regionen og at arbeid med visum er den største utfordringen de har.