Denne tiden på året kan være vanskelig for barn og familier med utfordringer.

Vi vil rette oppmerksomheten mot barna i barnevernsinstitusjoner, de som er fosterforeldre og ikke minst alle dere som jobber med barnevern i Finnmark.

Det har vært mye kritikk mot barnevernet den siste tiden. Det tar vi på alvor, og jobber kontinuerlig med å gjøre barnevernet bedre, en ny barnevernslov lages i disse dager.

Julehøytiden kan være krevende

Vi har møtt mange av dere som jobber i barnevernet. Dere har fortalt oss historier som har gjort dype inntrykk. Historier og hendelser som dere står i hver dag. Avgjørelser som er vanskelige og krevende. Mange har en krevende hverdag fordi dere vet at deres avgjørelser får store konsekvenser for familiene, barna og foreldrene. Det er knapphet på tid og de fleste ønsker mer kompetanse. Det samme gjelder ansatte på institusjoner. Det er en krevende jobb å skulle skape et hjem og være trygge voksne for de barna som ikke kan være hos sin familie, eller i en fosterfamilie.

Det er særlig krevende for både barna og de ansatte rundt høytider. Det er sårt å ikke kunne feire med sine nærmeste, selv om vi vet at mange har det godt hos fosterforeldre eller på institusjon.

Vi har stor tillit til dere som er ansatt i barnevernet, og det er vårt ansvar at dere til enhver tid har verktøyene og kunnskapen dere trenger for å kunne gjøre en god jobb.

Barnevernet trenger spesialisert kompetanse

Høyre vil at ansatte i barnevernet skal få mulighet til å lære mer. Det må være mulig å fordype seg i spesialfelt, enten det gjelder juridiske spørsmål eller kulturforståelse og relasjonsarbeid mellom familie og barn.

Høyre ønsker at flest mulig av de som jobber i barnevernet skal ha en mastergrad. Barnevernsfeltet er et spesialisert område som trenger spesialisert kompetanse. Dette er et langsiktig arbeid, men vi må begynne nå. Vi trenger også mer forskning på dette området, Ikke minst på forebyggende tiltak for å hindre at barn må tas ut av familien.

Samtidig må barn som opplever forhold med rus og vold fortsatt få hjelp i form av fosterforeldre eller en institusjon.

Kommunene må prioritere barnevernet

Vi forventer at kommunene prioriterer barnevernet. Vi vet at de ansatte ofte opplever krevende saker som får store konsekvenser for barn og familier. Mange fosterforeldre savner oppfølging. Derfor foreslår vi nå blant annet at kommunene skal pålegges å ha en årlig tilstandsrapport om barnevernet i sin kommune. Dette er avgjørende for at politikerne skal få kunnskap om barnevernet, og at ansatte i barnevernet får den støtten og oppfølgingen de trenger.

Selv om barnevernet er utsatt for kritikk fra flere hold så er det viktig å anerkjenne den viktige jobben de ansatte gjør. De gjør sitt beste for at de barna som ikke kan feire jul med sine familier får en så god høytid som mulig.