Behov for umiddelbare tiltak i torskefisket nord for 62 grader for å ivareta kystflåten og kysttorskvernet

Av

Vi viser til pågående torskefiske i nord og situasjonen som blant annet har oppstått ved Breivikfjorden på Sørøya.