- Beklager sterkt at rådmannen gikk på dagen

På vegne av Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter, Stine-Mari Strifeldt, Roger Hansen og Kari Lene Olsen ber Olsen om at de blir fritatt fra taushetsplikten. Dette skriver Olsen i en e-post til ordfører i Nordkapp, Jan Olsen