Søknaden skal behandles politisk

Søknaden fra Bjarne Holst Galleri Nordkapp, ble ikke Formannskap og ordfører informert om. Nå skal denne behandles politisk.