Disse eiendommene har skiftet eier

Her er oversikten over omsetning av eiendommer i Nordkapp kommune den siste måneden.