Frivilligsentralen ble da startet i samarbeid med kirken, og det er i dag en ansatt som tar seg av arbeidet med å tilrettelegge for frivilligheten. Liv Øyen Strind har arbeidssted på menighetshuset, der man nå nærmer seg en ombygging slik at Nordkapp Frivilligsentral har egne lokaler som kan brukes. Alt ligger nå til rette for at frivillige personer kan bruke sentralen.

Liv hadde møte med meg som fungerende Ordfører, tirsdagen i denne uken, der temaet var at det var vanskelig å få frivillige å melde seg, eller å få noen å engasjere seg. Det er dessverre slik at et slikt tilbud må ha brukere og frivillige for at det skal fortsette å eksistere.

Jeg tror at befolkningen i vår kommune ikke har forstått hva frivilligsentralen er og hvordan man kan være med å bidra, eller hvordan man kan dra nytte av tilbudet. Frivilligsentralen er åpen for alle, og for nesten alt. Meningen med frivilligsentralen er at mennesker kan engasjere seg og gjøre noe bra for andre eller for samfunnet. Det kan være for eksempel at noen ungdommer ønsker å skape aktiviteter for seg selv og andre ungdommer. Det kan være at man ønsker å besøke ensomme eller mennesker som på grunn av helse ikke kommer seg ut. Å være frivillig kan også være å dra på kafe med noen som trenger selskap, handle for noen som har vanskelig å komme seg ut eller lufte hunder for de som sliter med å gå turer.

Frivillighetssentralen er et tilbud til befolkningen der det er frivillige som tar initiativ, og Liv som er ansatt der, hjelper til med å organisere og legge til rette for aktiviteten.

Det er verdifullt å hjelpe andre, og mange ganger er det selvhjelp med å ha kontakt med andre mennesker. Verdien med slikt arbeid i samfunnet kan ikke måles i ressurser eller i penger. Dette handler om mellommenneskelige relasjoner der våre samfunnsverdier blir styrket. Det handler om et inkluderende samfunn, det handler om det å bli sett og det å bli inkludert. Og ikke minst handler det om samarbeid og bolyst.

Det frivillige arbeidet i samfunnet er avgjørende om vi skal lykkes med å ha et godt og trygt samfunn der våre innbyggere trives.

På førstkommende tirsdag skal vi markere støtte til Ukraina. Da er Liv fra frivilligsentralen med, både i planlegging og på arrangementet. Senere øsker man å planlegge et marked for innsamling til Hjelpeorganisasjoner, og der trengs det at frivillige personer, lag og foreninger melder seg til frivilligsentralen, slik at vi får et godt arrangement.

I mai skal det være et større nasjonalt arrangement i forbindelse med frivillighetens år, og det kommer mange som skal sykle fra Nordkapp til Honningsvåg. Her trenger vi frivillige til å være med å gjøre aktiviteter, blant annet i Skarsvåg og Skipsfjord. Det handler om å vise seg og gjøre dagen til et festlig arrangement.

Som ordfører vil jeg komme med en appell og et ønske til befolkningen. Støtt opp om frivilligheten i vårt samfunn. Enten det er idrett eller andre aktiviteter som frivilligsentralen. Hvis vi ikke har frivillige, vil tilbudene forsvinne. Det er så enkelt at en frivilligsentral trenger frivillige. Så bruk den.