Budsjettforslag om å redusere stilling i kulturskolen: – Det betyr en rasering

Et av punktene i budsjettforslaget til rådmannen var reduksjon 75 prosentstilling i kultursektoren fra og med 1. august neste år. Kulturskolerektor, Per-Inge Jensen, ser ikke verdien i forslaget som ble lagt frem i rådhussalen.