Gå til sidens hovedinnhold

Bussanbud handler om mer enn pris

Vi står nå foran et nytt anbud for bussdrift i Finnmark. I den forbindelse vil Yrkestrafikkforbundet som den største fagforeningen for bussjåfører i Norge, tillate oss å minne fylkespolitikerne på deres rolle i denne prosessen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selvsagt er det slik at selve anbudsgjennomføringen skal gjøres av administrasjonen og Snelandia, men det er viktig at premissene legges av fylkespolitikerne i Troms og Finnmark. Det bør legges klare føringer for anbudsprosessen når det gjelder kvalitet på tjenestene, tilbudet til innbyggerne, miljø, trafikksikkerhet og arbeidsforhold for sjåførene.

Erfaring fra tidligere bussanbud er at det er billigste tilbud som vinner, selv om det hevdes at man også vektlegger kvalitet. Yrkestrafikkforbundet mener derfor det må stilles noen tydelige krav til hvilken kvalitet om skal leveres av de som legger inn tilbud.

Kvaliteten på bussene bør være av de beste som finnes på markedet og det bør være et absolutt krav at det er de mest trafikksikre bussene, også for sjåførene, som leveres. Sannheten i dag er at det i busser ikke finnes noen beskyttelse i front, slik du finner på lastebiler. Derfor sitter sjåføren svært utsatt til ved en eventuell ulykke. Yrkestrafikkforbundet har derfor jobbet aktiv sammen med andre aktører i næringen for å få mer kollisjonssikre busser.

Det må stilles krav til nasjonale, nordiske og europeiske standarder og produsentene må utfordres til å vektlegge sjåførsikkerhet ved utforming av bussene. Men anbudene må kreve den høyeste standard.

Andre sikkerhets krav som bør stilles er at det skal være automatkjettinger på langrutebusser og at det må være automatkjettinger eller sandstrøer på bybusser. Krav om gode (led) frontlys og lys på tak på alle busser i distriktene. Fylkeskommunen bør bygge/leie egne depot til nye anbud, der man har toalett og garderobeforhold for både kvinner og menn. Det er også viktig at det sørges for toalettadgang for sjåførene på endeholdeplasser.

Det må også legges inn premisser om at eventuelle underleverandører må følge bussbransjeavtalen (tariffavtale). Vi mener også det vil være en fordel å ha ett anbudsområde for Finnmark.

Hvis man i tillegg legger skolekjøring inn i anbudene, vil det være mulig for selskapene å tilby 100 prosent stillinger til bussjåførene, noe som er et uttalt politisk mål.