Begjærte innsyn i møtet med FeFo

Nordkapp Arbeiderparti ved gruppeleder, Kari Lene Olsen, sendte begjæring om innsyn i møtet som ble avholdt mellom FeFo og Nordkapp SV og Nordkapp SP den 22. oktober.