Starter første del av utbyggingen

Bjørn Ronald Olsen som er daglig leder og eier av Cape fish as har søkt Nordkapp kommune om tillatelse til å gjøre geotekniske undersøkelse på sjø.