Dato for tilsetting av ny kommunedirektør er klar

Formannskapet og kommunestyret i Nordkapp kommune har fått innkalling med én sak på lista.