– De har tilbudt oss masse penger, men vi er ikke interessert

Det er fullt brudd mellom reindrifta i Karasjok og selskapet som har søkt om konsesjon for et gigantisk vindkraftverk nordvest for Rásttigáisá.