De vises først når de ikke dukker opp

Av

Det er noen yrker som helt klart er viktigere for at samfunnet skal fungere enn andre.