Debatt rundt lukking av møter:- Det er noe nytt at posisjonen forholder seg til lover og regler

Nordkapp SV sin representant Trudy Engen kom i forkant av kommunestyremøtet med en interpellasjon som omhandlet lukking av møter under behandling av personalsaker. Dette ble det debatt rundt.