«Duken er ikke rett sted for kunst og turisme»

Av

Anita Holmgren

Biologistudent ved NTNU