«Rådmannen må velge mellom å være politiker eller rådmann»

MÅ VELGE: Jan Olsen (t.h.) mener rådmann Raymond Robertsen må velge mellom å være styreleder i FeFo og rådmann i Nordkapp kommune.

MÅ VELGE: Jan Olsen (t.h.) mener rådmann Raymond Robertsen må velge mellom å være styreleder i FeFo og rådmann i Nordkapp kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerReglene for når og hvor en tjenestemann er ugild er klare i seg selv. Det som kan være uklart er når og hvor reglene trer inn. Nordkapp Venstre foreslo i interpellasjon sist kommunestyremøte at rådmann Raymond Robertsen vurderer sin habilitet i alle saker som omhandler FeFo og at rådmann trekker seg som styreleder i FeFo.

Nå når direktør Jan Olli har uttrykt at FeFo ønsker å gjøre seg penger på Nordkapp-platået, trer FeFo fram som en tydelig part i spillet om Nordkapp. Det bekreftes videre av nestleder i FeFo-styret Bente Haug som sier at FeFo ikke kan selge for da mister de inntekter. Hele organisasjonen FeFo og all aktivitet i FeFo har altså interesse av inntekter fra Nordkapp.

Motstridende interesser

Vår rådmann Raymond Robertsen er ansatt av Nordkapp kommune. Det må ikke være tvil om at en rådmanns lojalitet ligger hos arbeidsgiver. Som styreleder i FeFo, en organisasjon med direkte motstridende interesser er Robertsen i en soleklar rollekonflikt. Han er altså medlem i styret til et selskap (FeFo) som har partsinteresser i saker som skal saksforberedes av samme Robertsen (eller underordnede) i Nordkapp kommune.

Robertsen rammes av fvl § 6 første ledd, boksatv e), andre punkt første setning som lyder: «En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak «...» når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for «...» et selskap som er part i saken.»

Vidtrekkende inhabil

Nordkapp-saken er stor og kompleks. Den omhandler i hvert fall områdeplan, kommunens forhold til feste og eventuelt kjøp, samt et eventuelt løyve etter friluftsloven. I tillegg kommer flere assosierte saker, som f.eks saken om å trekke løyvet pga misligholdte vilkår i dagens løyve.

I alle tilliggende saker vil rådmann rammes av fvl § 6 andre ledd som lyder «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet «...». Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.»

Absurd situasjon

Kommunestyremedlem Hugo Salamonsen er styreleder for Kamøyvær bygdelag og måtte fratre kommunestyret ved behandling av budsjett- og økonomiplan. På rådmannens anbefaling ble Salamonsen vurdert og erklært inhabil. Saken gjaldt noen vinduer og varmeovner og kommunens forpliktelser for sine eiendommer i Kamøyvær og Skarsvåg.

Samtidig har vi i Nordkapp en rådmann som er styreleder for FeFo, et selskap med klare interesser på bekostning av Nordkapp kommune. Rådmann vurderes habil i saker som har betydning for FeFo. Her er det snakk om virkelig store verdier, i dag ca 70 millioner i årlige billettinntekter (regnskapet for Helse- og omsorg 2007 endte på 66 mill). Hvor sprø er ikke en slik situasjon?

Rådmann eller politiker

Raymond Robertsen må velge mellom å være politiker eller rådmann. Det riktige for oss i Nordkapp, og det enkleste for alle vil være at Raymond Robertsen fratrer sine politiske verv i styret i Fefo. Alternativet er at Nordkapp kommune i praksis vil lammes og være uten rådmann i alle direkte eller indirekte «Nordkapp-saker». Vi risikerer et utall av ugildhetsinnsigelser og habilitetsklager på avgjørelser tatt i forbindelse med disse saker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags