«Det er viktig at Fylkesmannen lytter og tar saken på alvor»

Av