Ordføreren svarer på kritikken fra Sp: – Alvorlig historieforfalskning

Ordfører i Nordkapp Kristina Hansen svarer på kritikken som Nordkapp Senterparti retter mot henne og rådmannen i et debattinnlegg om habilitet.