Vi vil ha politikere som har troa på samfunnet vårt!

Av

- Hvordan kan våre politikere velge å svikte befolkningen og la den urettferdigheten som Nordkappsamfunnet vårt har blitt offer for fortsette? spør ungdomspolitikerne Sharon Fjellvang (H), Tiril Olsen (Sp) og Anita Holmgren (SV).