Vedrørende Fagforbundets varsel

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevFagforbundet i Nordkapp har sendt ut varsel til politikere og media om det de beskriver som "Veldig alvorlige og ødeleggende arbeidsforhold ved Teknisk etat og ved Sentraladministrasjonen i Nordkapp kommune".

En helt klar majoritet på teknisk etat og i sentraladministrasjonen ønsker å kommentere noen av påstandene som fremkommer i varslet. Samtidig anerkjenner vi at det dessverre er noen av våre kolleger som føler at arbeidsdagen er utfordrende. Vi er imidlertid i tvil om Fagforbundets svartmaling av kommunen er til hjelp for de det måtte angå.

I varslet blir arbeidsforholdene beskrevet som "svært vanskelige for en del av kommunens ansatte og tillitsvalgte"

Videre heter det at "det oppleves stor grad av fryktkultur blant en stor del av de ansatte på arbeidsplassen og dette preger arbeidshverdagen" (vår utheving).

Vi kjenner oss ikke igjen i disse beskrivelsene av arbeidsmiljøet på teknisk eller i sentraladministrasjonen.

Kommuneorganisasjonen er i konstant endring; som resultat av nasjonale og regionale pålegg og føringer; og som resultat av at stadig nye oppgaver skal utføres av stadig færre hender. Dette er utvilsomt en utfordring, men en del av jobben vår.

Vi som utgjør en stor del av de ansatte på arbeidsplassen opplever ikke at det eksisterer noen fryktkultur. Tvert imot er vårt arbeidsmiljø preget av kollegialitet og profesjonalitet, også i forhold til ledelsen.

For ordens skyld finner vi det riktig å presisere at verken sentraladministrasjonen eller teknisk etat har mange ansatte. Dette er et viktig poeng fordi Fagforbundets unyanserte varsel kan bidra til en uheldig eksponering som de av våre kolleger som dessverre føler at arbeidssituasjonen er vanskelig, ikke hadde sett for seg. Dette er beklagelig og et ansvar Fagforbundet burde ha tatt inn over seg før de går ut med et kampanjelignende varsel til politikere og media.   

Det er et betimelig spørsmål å stille om dette oppslaget er håndtert etter god presseskikk all den tid Finnmarksposten i dette fremstår som et hvilket som helst sosialt media der kommentarfeltene fort fylles av usakligheter.

Vi ønsker å minne om pressens etiske normer som blant fremgår av Vær Varsom-plakaten 3.2.:

"Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk i å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder."   

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags