Gå til sidens hovedinnhold

«Det er lett å forstå at befolkningen er skuffet over løsningen der oljeterminal på Veidnes ikke er en del av Johan Castberg-prosjektet»

Artikkelen er over 2 år gammel

– Nordkapp kommune har gjort mye for å forberede seg til det som skulle komme, sa ordfører Kristina Hansen i sitt innlegg for Stortingets energi- og miljøkomite under høringen om Johan Castberg 3. mai.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordkapp kommune er en fiskeri- og reiselivskommune med i underkant av 3.300 innbyggere nå. Kommunen har vært oppe i 5449 innbyggere. Fraflyttingen har i hovedsak begrunnelse i nedlegging av fiskeindustri og endringer i fiskeriene. En så dramatisk befolkningsnedgang er alvorlig, og lokale politikere er hele tiden på jakt etter nyetableringer, arbeidsplasser og utvikling for å stabilisere folketall og helst få til ny vekst.

Dette er også bakgrunnen for at det har vært en overveiende positiv holdning til petroleumsnæringas aktivitet i våre nærområder. Petroleumsaktivitet i Barentshavet har, både i min kommune og i fylket forøvrig, gitt tro på at det nå skulle være Nord-Norges tur. At petroleumsressursene i våre nærområder skulle bidra til aktivitet, sysselsetting, bosetting, kompetansebygging og velferd i våre lokalsamfunn.

12. februar 2013 ble flaggene heist til topps i Nordkapp kommune. Statoil hadde chartret fly til Honningsvåg og de hadde invitert gjester med seg. Stortingsrepresentanter, regionale og lokale politikere, embetsverk, øvrige lisenshavere og lokalt næringsliv, samt en rekke journalister var alle til stede på Veidnes i Nordkapp kommune, da Statoil på vegne av lisensen annonserte en utbyggingsløsning med ilandføring av oljen fra Johan Castberg til nettopp Veidnes i Nordkapp kommune. Det ble feiret på Veidnes, det ble feiret på kommunestyresalen, det ble feiret med kake i departementet med dagsrevyen til stede, og det ble selvfølgelig folkelig feiring og fest i hele kommunen om kvelden.

Dagen etter var hele lokalsamfunnet lett på tå og optimistisk. Endelig kom det en investering og etablering som ga fornyet tro på vekst, investeringslyst og økonomisk aktivitet.

I januar 2016 annonserte Statoils ny grovskissen til konseptvalg for oljefeltet Johan Castberg. Nå med et produksjonsskip på felt og shuttle-tankere. En landterminal på Veidnes i Nordkapp kommune var ikke utelukket, men heller ikke med i grovskissen.

Nordkapp kommune har hele tiden vært optimistiske og trodd på de løftene som ble gitt i 2013. Selv om det har vært tiltakende skepsis blant folk flest i kommunen, har kommunens ledelse inntatt en optimistisk holdning og trodd at Statoil ville og kom til å realisere en ilandføring til Veidnes. Nordkapp kommune har gjort mye for å forberede seg til det som skulle komme. Vi har lært av vår nabokommune Hammerfest, som sa at det er viktig å forberede seg godt, og være tidlig ute for å mest mulig ut at de ringvirkningene en ilandføring vil medføre.

Det er lett å forstå at Nordkapp kommune og befolkningen er skuffet over løsningen som utbygger nå velger, der oljeterminal på Veidnes ikke er en del av Johan Castberprosjektet. Vi som i en årrekke har trodd, og jobbet for petroleumsnæringens inntog i nord, har fått et troverdighetsproblem, når selskapene går fra sine løfter på en slik måte. Nordkapp kommune forventer derfor at myndighetene gjennom sin behandling av proppen, er tydelig på å støtte opp om de forventningene befolkningen har, og de løftene Statoil gav i 2013.

Diskusjonen omkring lønnsomhet i et prosjekt er interessant. Dersom man pålegges å bygge et terminal på Veidnes, der bare Johan Castbergfeltet skal finansiere investeringen, så vil dette neppe velte prosjektet. Dette er et spørsmål komiteen bør stille til Statoil, men Nordkapp kommune blir ikke overrasket om svaret på dette spørsmålet er at prosjektet fremdeles er lønnsomt, selv om de allerede nå må bygge en terminal på Veidnes.

Jeg tror at befolkningen i Nordkapp kommune ennå er positiv til petroleumsnæringen i nord. Men det er avgjørende viktig at folkevalgte, selskapene og nasjonale myndighetene leverer. Jeg vil avslutte med å bruke avisen Nordlys`ord, som i en kommentar i dag oppsummerer følgende:

«Statoil må snu, hvis ikke må de stoppes. Det må stortingspolitikerne sørge for»