«Det neste trekket i spillet om Nordkapp blir reguleringsplanen, så får vi se hvem rammebetingelsene blir fornuftige for»

Av