Distriktene - rike på naturressurser 

– Det er optimisme i fiskerinæringa, sa Kristina Hansen på Arbeiderpartiets landsmøte.