Nordkapp Arbeiderpartis grunnlag for vedtak i medlemsmøte

Av