Arbeiderpartiet og Barentshavets petroleumsressurser

Av

Næringsvirksomhet basert på olje- og gassressursene i Barentshavet er en av Nordkappsamfunnets store muligheter.