Budsjett, ansvarlighet og redelighet

Av

Høyre påstår mangel på utredning og prosess. Forslagene våre er både utredet og vi har prioritert barn og unge gjennom en politisk prosess! Nedskjæringer av stillingshjemler er gjort i mange budsjettmøter tidligere i vår kommune skriver Nordkapp SP i dette debattinnlegget.