En stemme til Høyre er ikke en stemme til privat råderett over Nordkapp

Av