Konkursbegjæringen kommer nok litt i tidligste laget?

Av