Kommunen, vår partner til å redde barnas klimafremtid

Av
DEL

LeserbrevBarn har skolestreiket og gått i tog i hopetall for å understreke sitt krav om en trygg klimafremtid. Det kommer de til å fortsette med. Hva svarer vi voksne? Vi, deres nærmeste støttespillere, som brenner for å kunne sikre dem den trygge fremtiden?

Når det gjelder klimaendringene, blir situasjonen mer dramatisk jo lenger nord man kommer, og her i Finnmark merker vi det godt. Varmere klima har blant annet gitt bedre levekår for lauvmakken.

Tusenvis av kvadratkilometer med bjørkeskog er ødelagt. Landskapet er helt forandret, og ikke minst har det rammet elg, rein, smågnagere, spurvefugler og rype, som henter maten sin i skogen. Mange steder i Finnmark går gjenveksten veldig treigt, ja mange tiår.

Mye tyder også på at om skogen blir veldig hardt skadd, så er den naturlige regenereringen lite effektiv. Så i enkelte områder er det ikke sikkert man får skogen tilbake.

Et godt svar handler om landets kommuner. For lokale myndigheter har en nøkkelrolle når vi skal begrense klimautslipp. Til å begynne med kan den informere oss innbyggere om hva som er viktig for klima og legge til rette for mange av våre klimariktige handlinger. En svært viktig oppgave.

Men det er mye som ikke vi individuelt kan ta tak i. Da er kommunen den nærmeste instans som kan være vår partner i kampen mot klimakatastrofe. Og man behøver ikke å lete langt for å finne andre viktige oppgaver. Men alt står og faller med vilje og visjon.

Vil kommunen lytte til barn og ungdom – den nye generasjon innbyggere – som ber om hjelp i den store dugnaden, å bevare deres livsgrunnlag?

Går det an å nekte dem den hjelpen de ber om? Selvfølgelig ikke. Da bør kommunen ta det valget å betrakte klimatiltak som det grunnleggende fundament for all kommunalpolitikk.
Ikke bare til gagn for de unge, hele samfunnet kommer til å vinne på vellykket klimapolitikk. Den visjon bør inspirere arbeidet som kommunen er satt til å utføre.

Så kommer det an på å velge fornuftige klimatiltak og sette dem ut i livet. Hva som er viktige kommunale klimatiltak er samlet i heftet «8 Klimavettregler». Klimavalgalliansen, en svært bred sammensatt allianse av stort sett landsomfattende organisasjoner, har fått laget denne brosjyren. Heftet byr på et stort utvalg av konkrete forslag til å utforme klimavisjonen i praksis.

Klimasmart planlegging er helt sentralt i kommunens rolle som klimaforkjemper. Men også som tjenesteyter, eiendomsbesitter, byggherre og innkjøper har kommunen et stort ansvar. Tar de som styrer gode valg, kan kommunene utgjøre en enorm grønn kraft.

Ved å stille strengere miljøkrav til leverandører, kan disse motiveres til å utvikle ny teknologi og nye bærekraftige løsninger. Mange av tiltakene som foreslås har økonomisk gevinst. Og forslagene vil gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide, sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape levende, attraktive byer og bygder.

Det haster! Barn og ungdom ber oss innstendig om å ta opp kampen mot klima-uhyret. Vi voksne har en utsøkt mulighet til å gjøre nettopp det. Lokalvalget 9. september bør bli et klimavalg. Da kan vi med god samvittighet se våre unge i øyne. Da kan vi, sammen med vårt kommunale styre, skape den gode fremtiden vi alle ønsker.

Er du av dem som mener at å redde livsgrunnlaget er den viktigste oppgaven nå? Og at den jobben også bør prege lokale avgjørelser? Da gjelder det å sjekke om det partiet du pleier å stemme har den beste politikken! Hvis et annet parti er mer troverdig, kan det være smart å skifte parti denne gangen! Din stemme teller!

Godt valg!

Besteforeldrenes klimaaksjon kontaktperson i Finnmark

Per-Einar Fiskebeck

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags