Det er ordfører har som sendt ut invitasjon i forbindelse med utdeling av fag- og svennebrev tatt i perioden mars 2021 til april 2022. Tidspunkt og sted for utdelingen er tirsdag 21. juni i rådhussalen på rådhuset.