Gå til sidens hovedinnhold

« Det er beklagelig at denne saken ikke ble sendt til uttalelse til kommunedirektøren før rapporten ble offentlig»

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS har oversendt «Faktakartlegging Branngarasjen» til kommunedirektøren for uttalelse før videre behandling. Denne er svart ut av konstituert kommunedirektør, Trond Lesjø.

For abonnenter