- Det er for få voksne i barnhagene

Utdanningsforbundet Nordkapp har hatt årsmøte og de skriver i sin årsmøteuttalelse at voksentettheten i barnehagene i Nordkapp er for dårlig.