Nordkapp Arbeiderparti består av engasjerte politikere. For kommunepartiet vårt er hovedmålsettingen å skape et godt Nordkappsamfunn for alle. Vi ønsker et moderne og inkluderende samfunn, med arbeid til folk, gode velferdstjenester og et godt kultur- og fritidstilbud. Vi er sterkt bekymret for kommunens negative befolkningsutvikling og har engasjert oss i det, så vel som i andre lokale saker.

Nordkapp Arbeiderparti ønsker å bidra til en god lokal debattkultur. Det har derfor vært under sterk vurdering om vi i det hele tatt skulle besvare de siste ukers anklager mot oss som parti. Vel vitende om at dette innlegget kan skape mer og ny uønsket aktivitet på sosiale media, er vi kommet til at grove, udokumenterte og injurierende anklager som vi nå utsettes for, ikke kan få stå uimotsagt og de må nyanseres.

Onsdag 8. juni melder ordfører Jan Olsen i avisa Sagat og på egen facebook-profil, at han søker om fritak fra alle politiske verv og begrunner dette med helsa og forteller at det vil være helseskadelig for han å fortsette. Uten å konkretisere, sier han at han er blitt utsatt for gjentakende usakligheter, usannheter og mistenkeliggjøring. Han forteller også at han har hatt utfordringer med å lede møter i folkevalgte organ.

Et par timer senere står et intervju med ordførerens partileder Johnny Ingebrigtsen på trykk i iFinnmark, der han bebuder at framtidig ordførerkabal er klar. SVs partileder benytter anledningen til å rekke en pekefinger mot noen – uten å si hvem - som nærmest ansvarlige for situasjonen og sittende ordførers sykdom.

Med utspring i forannevnte, kommer det to oppslag i nasjonale media; Dagbladet og Klassekampen, som velger å gjengi store deler av ordførerens egen avskjedstekst.

Så leverer Jan Oskar Walsøe et leserinnlegg til Ságat, med påstand om at ordføreren er mobbet ut av ordførerstolen av media og det han kaller dannede krefter i Nordkapp Arbeiderparti. Walsøes innlegg, med grove, udokumenterte, injurierende beskyldninger, mot Nordkapp Arbeiderparti, er blitt sitert og delt så mye i sosiale medier, at det sikkert er spredd til mange tusen mennesker. Det skapes en oppfatning av at vårt parti har mobbet og trakassert ordfører Jan Olsen før, og i mens han har vært sykemeldt.

Det er slik at når en påstand gjentas ofte nok og av mange nok, så befester den seg som en sannhet. Derfor anser vi oss som forpliktet til å gi denne fremstillingen et motsvar. Ikke bare synes vi fremstillingen er urimelig og svært alvorlig. Vi kjenner oss ikke igjen i det bildet som males av vårt parti! Vi vil på det sterkeste tilbakevise påstandene om at Nordkapp Arbeiderparti er en gjeng med mobbere og at vi driver mobbekampanjer. Arbeiderpartiet tar avstand fra alle former for mobbing og netthets.

Det finnes et hat mot Arbeiderpartiet. Det er godt kjent og vel dokumentert. Dessverre nøres det her oppunder dette hatet. Og dynamikken som får masse folk til å hive seg på, slik at du får en eskalerende og massiv kritikk, helt ute av proporsjoner, er heller ikke ukjent.

Vi beklager ordførerens sykdom. Men Nordkapp Arbeiderparti består ikke av mobbere og vi står heller ikke bak noen mobbekampanje. Vi ønsker å drive politikk for utvikling av samfunnet vårt, og ser frem til at dette igjen blir 1. prioritet i det politiske miljø i Nordkapp.